Primijenjena funkcionalna analiza

Opis predmeta

Holderovi i Lebesgueovi prostori. Fraktalne dimenzije: Hausdorffova dimenzija i dimenzija Minkowskog (box dimenzija). Fraktalna analiza chirpova. Prostori distribucija. Schwarzov prostor brzo opadajućih funkcija. Fourierova transformacija distribucije. Temperirane distribucije ili distribucije sporog rasta. Slabe derivacije. Prostori Soboljeva. Slaba formulacija rubnih problema. Regularnost rješenja. Galerkinova metoda. Prostori Besova i njihova uloga u teoriji valića.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Haim Brézis (1999.), Analyse fonctionnelle,
Claude Tricot (1994.), Curves and Fractal Dimension, Springer Science & Business Media
Dragisa Mitrovic, Darko Zubrinic (1997.), Fundamentals of Applied Functional Analysis, CRC Press

Izvedba

ID 154824
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik