Projektiranje elektroničkih sustava

Ishodi učenja

 1. Opisati proces razvoja i životni ciklus elektroničkog uređaja.
 2. Opisati proizvodne postupke elektroničkih uređaja.
 3. Dizajnirati elektronički uređaj na razini tiskane pločice korištenjem računalnih alata.
 4. Odabrati izvor napajanja elektroničkog uređaja.
 5. Prepoznati uzroke problema elektromagnetske kompatibilnosti u elektroničkim uređajima i razumijeti načine njihovog rješavanja.
 6. Izračunati parametre i odabrati komponente sustava za hlađenje elektroničkog uređaja.
 7. Analizirati sukladnost dizajna elektroničkog uređaja propisima za stavljanje uređaja na tržište.
 8. Generirati proizvodnu dokumentaciju elektroničkog uređaja.

Oblici nastave

Predavanja

-

Auditorne vježbe

-

Terenska nastava

-

Samostalni zadaci

-

Laboratorij

-

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 15 % 50 % 15 %
Seminar/Projekt 43 % 35 % 43 % 35 %
Međuispit: Pismeni 50 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 20 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Električko projektiranje, Elektro-mehaničko projektiranje, Mehaničko projektiranje, Termičko projektiranje, Brza izrada prototipa
 2. Tehnologije proizvodnje tiskanih pločica, Tehnologije površinske ugradnje
 3. Vrste tehničke dokumentacije, Zapis. odgovornost, Priprema. prezentiranje. pohrana, Metode. vizualne tehnike
 4. Životni vijek elektroničke opreme i dokumentiranje
 5. Raspored, Projektiranje, Proizvodnja. ispitivanje. održavanje, Tehnologije površinske ugradnje
 6. Ispravljači, Regulatori
 7. Izvori napajanja s prekidanjem struje
 8. Međuispit
 9. Baterije, Komercialno dostupni izvori napajanja
 10. Mehanizmi prijenosa topline, Projektiranje hladila, Ventilatori i prisilno strujanje zraka
 11. Uzemljenje. oklapanje
 12. Smanjenje šuma, Elektrostatski izboj
 13. Prenaponska i prekostrujna zaštita
 14. Modeliranje pouzdanosti, Održavanje i troškovi životnog vijeka, Redundancija. tolerancija na kvarove, Raspoloživost
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

R. Magjarević, Z. Stare, M. Cifrek, H. Džapo, M. Ivančić, I. Lacković (2009.), Projektiranje tiskanih veza, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
H. Džapo, Ž. Lučev Vasić (2015.), Računalom podržano projektiranje elektroničkih uređaja, upute za laboratorijske vježbe, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Kim R. Fowler (1996.), Electronic Instrument Design, Oxford University Press
Tim Williams (2013.), The Circuit Designer’s Companion, Elsevier
Henry W. Ott (1988.), Noise reduction techniques in electronic systems, Wiley-Interscience

Izvedba

ID 183473
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
12 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
50 dovoljan