Proračun elektroenergetskih mreža

Opis predmeta

Proračun tokova snaga uz regulaciju napona i prijenosnog odnosa transformatora. Procjena stanja elektroenergetskog sustava za potrebe vođenja. Optimiranje jalovih snaga. Stohastički model tokova snaga u mreži. Metoda Monte Carlo. Istosmjerni model tokova snaga za potrebe planiranja pogona.

Studijski programi

Izvedba

ID 154812
6 ECTS