Physical Education and Welfare 4

Opis predmeta

Podijeljen je na uobičajenih 12 dolazaka u dvoranu i tri sljemena, te izborne grupe po sportovima.

Ishodi učenja

  1. razviti navike za njegu i zaštitu zdravlja
  2. razviti navike i potrebu bavljenja kineziološkim aktivnostima
  3. rezimirati osnovna znanja iz kineziologije
  4. razviti motoričke sposobnosti s ciljem očuvanja i unapređenje zdravlja
  5. koristiti pravilno simulatore kretanja, trenažere, slobodne utege, sportske rekvizite i pomagala
  6. primijeniti kretne i tehničke strukture za vrijeme igre

Oblici nastave

Auditorne vježbe

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Computing (studij)
(4. semestar)
Electrical Engineering and Information Technology (studij)
(4. semestar)

Literatura

(.), Nema,

Za studente

Izvedba

ID 209658
  Ljetni semestar
0 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Laboratorijske vježbe