Paralelno programiranje

Opis predmeta

Predmet ukazuje na potrebu za razvojem algoritama koji su u stanju iskoristiti sve veći potencijal dostupne računalne moći u obliku velikog broja raspoloživih računala. Upoznaju se principi razvoja paralelnih algoritama. Predstavalju se odgovarajući modeli paralelnih računala i paradigme paralelnih programa. Opisano je korištenje tehnologija razvoja paralelih algoritama u raznim računalnim okruženjima. Posebna pažnja se posvećuje mogućnosti razvoja modularnih paralelnih programa namijenjenih za rad u složenijem paralelnom sustavu.

Ishodi učenja

 1. opisati modele paralelnih računala i paralelnog programiranja
 2. opisati model PRAM računala
 3. primijeniti model PRAM računala u paralelnom programiranju
 4. primijeniti MPI tehnologiju za razvoj paralelnih programa
 5. prepoznati faze oblikovanja paralelnog algoritma
 6. kombinirati elemente razvoja paralelnog algoritma
 7. ocijeniti učinkovitost i prilagodljivost paralelnog algoritma

Oblici nastave

Predavanja

predavanja

Auditorne vježbe

vježbe

Samostalni zadaci

programski projekt

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. (en) Flynn’s taxonomy
 2. (en) Parallel algorithm development models
 3. Komunikacija porukama, Dijeljena memorija u odnosu na distribuiranu memoriju
 4. Komunikacija porukama
 5. (en) Formal models of parallel computation, including the Parallel Random Access Machine (PRAM/APRAM) and alternatives such as Bulk Synchronous Parallel (BSP)
 6. (en) Formal models of parallel computation, including the Parallel Random Access Machine (PRAM/APRAM) and alternatives such as Bulk Synchronous Parallel (BSP)
 7. (en) Parallel algorithmic patterns (divide-and-conquer, map and reduce, master-workers, others)
 8. Međuispit
 9. (en) Parallel algorithmic patterns (divide-and-conquer, map and reduce, master-workers, others)
 10. (en) Analysis methods for parallel algoritmhs
 11. (en) Speed-up and scalability
 12. (en) Performance measurement and model evaluation
 13. (en) Modular parallel algorithms
 14. Neuniformne memorijske arhitekture. GPGPU (grafičke procesorske jedinice opće namjene)
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Jezgreni predmeti profila (2. semestar) Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmet profila (2. semestar) Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar) (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

D. Jakobović (.), Paralelno programiranje - skripta,
I. Foster (.), Designing and Building Parallel Programs, Addison-Wesley

Za studente

Izvedba

ID 222648
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan