Međuispiti, pravila, domaće zadaće

U toku semestra pišu se međuispit i završni ispit. Zadaci na međuispitima obuhvaćaju gradivo pokazano na predavanjima, a mogu uključiti i problematiku domaćih zadaća. Završni ispit obuhvaća cijelo gradivo predmeta.

Bodovanje i trajanje:

  • međuispit: 35%, 90 minuta
  • završni ispit: 50%, 120 minuta

Ostali elementi ocjene:

  • nazočnost: 3%
  • domaće zadaće: 12%

Kriterij za polaganje ispita su predane domaće zadaće, postignutih minimalno 50% od ukupnog broja bodova te barem 15 bodova na završnom ispitu. Pretpostavljeni bodovni kriteriji za pojedine ocjene su 50 – 63 – 75 – 88.

Rezultati

Rezultati se mogu pratiti u sustavu nastavnih aktivnosti.

Raspored predavanja zadaća

Zadaće se predaju u tjednima označenim podebljanim datumima, a u terminima koji će biti generirani unutar sustava i objavljeni na FER webu.

U donjoj tablici zasivljena polja označavaju termine u kojima se dotična vježba više ne može predati. Zadaće će biti bodovane po tjednima kako slijedi (prikazan je najveći mogući broj bodova koji se može dobiti):

 

Tjedan predavanja

Zadatak 1

Zadatak 2 Plan predavanja
5.3.     Uvod
12.3.     MPI
19.3.     MPI
23.3.     PRAM
30.3.     -
6.4.     PRAM
16.4.  4   APRAM
međuispit
4.5.     DBPP
11.5.  2   DBPP
18.5.     DBPP
25.5.  1 (25.5.)  8 (27.5.) Analiza
1.6.     Modularnost
8.6.    4 (8.6.) Paralelni EA, OpenCL