Međuispiti, pravila, domaće zadaće

Tijekom semestra pišu se međuispit i završni ispit. Zadaci na međuispitima obuhvaćaju gradivo pokazano na predavanjima, a mogu uključiti i problematiku domaćih zadaća. Završni ispit obuhvaća cijelo gradivo predmeta.

Bodovanje i trajanje:

  • međuispit: 35%, 90 minuta
  • završni ispit: 50%, 120 minuta

Ostali elementi ocjene:

  • domaće zadaće: 15%

Kriterij za polaganje ispita su predane sve domaće zadaće te postignutih minimalno 50% od ukupnog broja bodova. Pretpostavljeni bodovni kriteriji za pojedine ocjene su 50 – 63 – 75 – 88.

Raspored predavanja zadaća

Zadaće se predaju uz pomoć sustava Ferko u tjednima predaje označenim podebljanim datumima, a unutar tjedna u terminima koji će biti generirani unutar sustava i objavljeni na FER webu. Predaja zadaće odvija se u dva koraka:

  1. upload zadaće na Ferko prije roka definiranog za svaki tjedan predaje
  2. usmena demonstracija zadaće asistentu u terminu predaje, na koji se obvezatno potrebno prijaviti (burza grupa) 

U jednom terminu predaje može se predati jedna vježba. Zadaće se predaju redom po njihovom rednom broju.

U donjoj tablici polja s "-" označavaju tjedne u kojima se dotična vježba više ne može predati. Zadaće će biti bodovane po tjednima kako slijedi (prikazan je najveći mogući broj bodova koji se može dobiti):

 

Tjedan predavanja

Zadatak 1

Zadatak 2 Zadatak 3 Plan predavanja
28.2.       Uvod
7.3.       MPI
14.3.       MPI / PRAM
21.3.       PRAM
28.3.       APRAM
4.4. 4     DBPP
11.4.       DBPP
međuispit
2.5. 2 (6)   Analiza
9.5.       Analiza
16.5. 1 6   OpenCL/CUDA
23.5.       Modularnost
30.5. -  3 5 -
6.6. - 1 3 Paralelni EA  / Grozd / Splet