Pravni aspekti informacijske sigurnosti

Opis predmeta

Intenzivan znanstveno-tehnološki razvoj, od sredine prošlog stoljeća do danas, prate nastojanja nacionalnih zakonodavstava i međunarodnih organizacija da stvore takvo pravno okruženje u kojem će se daljnji informacijski razvoj nesmetano i sigurno odvijati. Pravna regulativa, okrenuta uređenju odnosa i propisivanju granica u fizičkom svijetu, našla se u problemima zbog čega su se zakonske promjene događale neujednačeno, sporo i selektivno i to ponajprije na onim područjima i onim redoslijedom kako su se zloporabe uočavale. Tako je šezdesete godine obilježio početak pravne regulacije na području zaštite osobnih podataka, sedamdesete pravna zaštita od gospodarskog računalnog kriminala, osamdesete zaštita intelektualnog vlasništva, dok je za devedesete svojstveno stvaranje i uspostava normativnog okvira regulacije elektroničkog trgovanja. Razvoj i sve šire korištenje elektroničkih komunikacija doveo je do novih odnosa kao i potrebe reguliranja prava i obveza kako korisnika tako i davatelja usluga informacijskog društva. U sklopu predmeta pratit će se zakonske promjene, postojeće pozitivno pravo i sudska praksa, kao i prijedlozi za uspostavu novog regulatornog okvira na područjima od interesa za uspostavu efikasne pravne infrastrukture informacijske sigurnosti.

Studijski programi

Izvedba

ID 155004
6 ECTS