Otkrivanje znanja u skupovima podataka

Opis predmeta

Simbolički i numerički postupci otkrivanja strukturnih uzoraka u skupovima podataka. Simboličko otkrivanje znanja: koncepti, primjeri i atributi. Priprema ulaznih podataka. Predstavljanje otkrivenog znanja. Algoritmi za indukciju znanja. Evaluacija rezultata. Temelji statističkih tehnika upravljanja podacima i grafičkog predočavanja. Predviđanje, grupiranje i klasifikacija podataka uporabom multivarijatnih tehnika. Primjena u poslovnom odlučivanju, tehnici i medicini.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei (2011.), Data Mining: Concepts and Techniques, 3rd edition, Morgan Kaufmann
Subhash Sharma (1995.), Applied multivariate techniques, John Wiley & Sons
Mark Hall, Ian W. Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall, Christopher J. Pall (2017.), Data Mining, Practical Machine Learning Tools and Techniques, Morgan Kaufmann

Izvedba

ID 154839
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje