Osnove virtualnih okruženja

Opis predmeta

1. Virtualno okruženje: pojam, definicija, pregled područja, klasifikacija pojmova vezanih uz virtualna okruženja. 2. Pregled primjena virtualnih okruženja: igre, TV, dizajn, projektiranje, virtualni prototipovi, obuka, simulacije, vizualizacija podataka, komunikacije, marketing itd. 3. Modeliranje virtualnog okruženja: virtualna scena i njeni dijelovi, modeliranje geometrije. 4. Modeliranje virtualnog okruženja: modeli kamere, svjetla i materijala. 5. Organizacija virtualnog okruženja u graf scene, osnovne geometrijske transformacije u sceni, prolaz kroz graf scene. 6. Iscrtavanje virtualne scene: primjer iscrtavanja praćenjem zrake, tipični grafički protočni sustav. 7. Grafičko sklopovlje: arhitektura, uporaba, memorijske potrebe. 8. Jezici i formati za virtualna okruženja. 9. Programska sučelja za virtualna okruženja. 10. Detekcija presjeka i sudara u virtualnoj sceni. 11. Interakcija u virtualnoj sceni: odabir i manipulacija predmeta, navigacija, uvođenje ograničenja. 12. Umrežena virtualna okruženja: koncept, primjene, osnovne tehnike. 13. Virtualna okruženja na Internetu: prikaz virtualnih okruženja na WWW, vrste i formati podataka, zahtjevi na mrežu. 14. Uvod u virtualnu stvarnost, osnovne tehnike i primjene. 15. Uvod u proširenu stvarnost, osnovne tehnike i primjene.

Ishodi učenja

 1. definirati pojam virtualnog okruženja
 2. definirati pojam virtualne scene i svih njenih elemenata
 3. koristiti 3D grafičke alate i programska sučelja
 4. modelirati 3D predmete
 5. sudjelovati u projektima primjene 3D virtualnih okruženja
 6. razvijati aplikacije 3D virtualnih okruženja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja uživo dva sata tjedno

Laboratorij

Vježbe se mogu izvoditi samostalno

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 25 % 0 % 25 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 6 % 0 % 6 %
Međuispit: Pismeni 0 % 34 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 69 %

Tjedni plan nastave

 1. Virtualna okruženja - uvod i primjene
 2. Modeliranje virtualne scene: geometrija, kamera
 3. Modeliranje virtualne scene: osvjetljenje, materijali
 4. Geometrijske transformacije, transformacije koordinatnih sustava
 5. Iscrtavanje: praćenje zrake, grafički protočni sustav
 6. Iscrtavanje: modeli osvjetljavanja, sjenčanje, preslikavanje teksture
 7. Iscrtavanje: vidljivost i zaklanjanje, prozirnost, antialiasing, dvostruki spremnik
 8. Međuispit
 9. Organizacija scene, standardi zapisa u grafici, jezici, formati i programska sučelja (API) za virtualna okruženja
 10. Detekcija presjeka i sudara
 11. Interakcija u virtualnim okruženjima
 12. Umrežena virtualna okruženja
 13. Virtualna stvarnost, proširena stvarnost
 14. Vizualizacija
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), Virtualna okruženja: Interaktivna 3D grafika i njene primjene, Igor S. Pandžić, Tomislav Pejša, Krešimir Matković, Hrvoje Benko, Aleksandra Čereković, Maja Matijašević;, Element - Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, 2011.,
(.), Real-Time Rendering, 3rd edition, Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman, A. K. Peters Ltd., 2008. ISBN 978-1-56881-424-7,

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183466
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
2 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan