Osnove virtualnih okruženja

Ishodi učenja

 1. definirati pojam virtualnog okruženja
 2. definirati pojam virtualne scene i svih njenih elemenata
 3. koristiti 3D grafičke alate i programska sučelja
 4. modelirati 3D predmete
 5. sudjelovati u projektima primjene 3D virtualnih okruženja
 6. razvijati aplikacije 3D virtualnih okruženja

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Virtualna okruženja - uvod i primjene
 2. Virtualna okruženja - uvod i primjene
 3. Reprezentacija grafičkih objekata, Parametarske krivulje i površine izražene polinomima, Implicitne krivulje i površine, Krivulje Beziera. splajn krivulje. površine, Proceduralni modeli. fraktali. L-sustavi, Modeliranje virtualne scene: geometrija. kamera. osvjetljenje i materijali
 4. Grafičke primitive, Transformacije koordinatnih sustava, Modeliranje virtualne scene: geometrija. kamera. osvjetljenje i materijali
 5. Transformacije koordinatnih sustava, Modeliranje virtualne scene: geometrija. kamera. osvjetljenje i materijali
 6. Grafički protočni sustav; Rasterska grafika, Vidljivost i zaklanjanje. problemi i rješenja, Modeli osvjetljavanja (lokalni i globalni), Izrada prikaza. emisija i raspršivanje svjetla, Praćenje zrake, Preslikavanje teksture (umanjivanje i uvećavanje)
 7. Upotreba grafičkih APIa, Animacija i dvostruki spremnik
 8. Međuispit
 9. Upotreba grafičkih APIa, Standardi zapisa u grafici, Jezici. formati i programska sučelje za virtualna okruženja
 10. Temeljne geometrijske operacije (izračuni presijecanja. probadanja. određivanje udaljenosti u izračunima presijecanja), Detekcija presjeka i sudara
 11. Interakcija u virtualnim okruženjima
 12. Umrežena virtualna okruženja; virtualna stvarnost; proširena stvarnost; virtualni ljudi
 13. Umrežena virtualna okruženja; virtualna stvarnost; proširena stvarnost; virtualni ljudi
 14. Umrežena virtualna okruženja; virtualna stvarnost; proširena stvarnost; virtualni ljudi
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), Virtualna okruženja: Interaktivna 3D grafika i njene primjene, Igor S. Pandžić, Tomislav Pejša, Krešimir Matković, Hrvoje Benko, Aleksandra Čereković, Maja Matijašević;, Element - Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, 2011.,
(.), Real-Time Rendering, 3rd edition, Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman, A. K. Peters Ltd., 2008. ISBN 978-1-56881-424-7,

Izvedba

ID 183466
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
2 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe