Osnove virtualnih okruženja

Ishodi učenja

 1. definirati pojam virtualnog okruženja
 2. definirati pojam virtualne scene i svih njenih elemenata
 3. koristiti 3D grafičke alate i programska sučelja
 4. modelirati 3D predmete
 5. sudjelovati u projektima primjene 3D virtualnih okruženja
 6. razvijati aplikacije 3D virtualnih okruženja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja uživo dva sata tjedno

Laboratorij

Vježbe se mogu izvoditi samostalno

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 25 % 0 % 25 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 6 % 0 % 6 %
Međuispit: Pismeni 0 % 34 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 69 %

Tjedni plan nastave

 1. Virtualna okruženja - uvod i primjene.
 2. Virtualna okruženja - uvod i primjene.
 3. Reprezentacija grafičkih objekata. Parametarske krivulje i površine izražene polinomima. Implicitne krivulje i površine. Krivulje Beziera. splajn krivulje. površine. Proceduralni modeli. fraktali. L-sustavi. Modeliranje virtualne scene: geometrija. kamera. osvjetljenje i materijali.
 4. Grafičke primitive. Transformacije koordinatnih sustava. Modeliranje virtualne scene: geometrija. kamera. osvjetljenje i materijali.
 5. Transformacije koordinatnih sustava. Modeliranje virtualne scene: geometrija. kamera. osvjetljenje i materijali.
 6. Grafički protočni sustav. Rasterska grafika. Vidljivost i zaklanjanje. problemi i rješenja. Modeli osvjetljavanja (lokalni i globalni). Izrada prikaza. emisija i raspršivanje svjetla. Praćenje zrake. Preslikavanje teksture (umanjivanje i uvećavanje).
 7. Upotreba grafičkih APIa. Animacija i dvostruki spremnik.
 8. Međuispit.
 9. Upotreba grafičkih APIa. Standardi zapisa u grafici. Jezici. formati i programska sučelje za virtualna okruženja.
 10. Temeljne geometrijske operacije (izračuni presijecanja. probadanja. određivanje udaljenosti u izračunima presijecanja). Detekcija presjeka i sudara.
 11. Interakcija u virtualnim okruženjima.
 12. Umrežena virtualna okruženja. virtualna stvarnost. proširena stvarnost. virtualni ljudi.
 13. Umrežena virtualna okruženja. virtualna stvarnost. proširena stvarnost. virtualni ljudi.
 14. Umrežena virtualna okruženja. virtualna stvarnost. proširena stvarnost. virtualni ljudi.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), Virtualna okruženja: Interaktivna 3D grafika i njene primjene, Igor S. Pandžić, Tomislav Pejša, Krešimir Matković, Hrvoje Benko, Aleksandra Čereković, Maja Matijašević;, Element - Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, 2011.,
(.), Real-Time Rendering, 3rd edition, Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman, A. K. Peters Ltd., 2008. ISBN 978-1-56881-424-7,

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183466
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
2 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan