Otvoreno računarstvo

Ishodi učenja

 1. Definirati pojmove otvorenosti, slobode i besplatnosti u računarstvu
 2. Objasniti ulogu normi u otvorenim sustavima
 3. Analizirati postojeće računalne sustave s obzirom na svojstvo otvorenosti
 4. Primijeniti norme u oblikovanju i izvedbi otvorenih računalnih sustava
 5. Integrirati postojeće otvorene izvore podataka i programske komponente u izvedbi novih računalnih sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Mješovito e-učenje

Elementi e-učenja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Tjedni plan nastave

 1. Principi otvorenih sustava, Ključne značajke otvorenih sustava, Pravni aspekti i poslovni modeli, Primjeri otvorenih i zatvorenih sustava
 2. Reprezentacija znakova i vrsta podataka, Formati otvorenih podataka, Preoblikovanje podataka
 3. Preoblikovanje podataka, Metapodaci, Otvoreni izvori podataka
 4. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS), Arhitekture i protokoli weba, """Port"" i ""socket""; Aplikacijsko programsko sučelje: Socket (API); Naziv i adresa"
 5. Protokoli HTTP. AJAX i Websocket, """User Datagram Protocol"" (UDP): poslužitelj i klijent; Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu UDP", """Transmission Control Protocol ""(TCP): poslužitelj i klijent; Konkurentnost; Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu TCP; ""Hypertext Transfer Protocol"" (HTTP) i ""File Transfer Protocol"" (FTP); Jednostavni HTTP poslužitelj", "Multipleksiranje ulazno izlaznih operacija; Dretve"
 6. Web-standardi
 7. Web-standardi
 8. Međuispit
 9. Web-standardi
 10. Web-standardi
 11. Web-standardi, Arhitekturni stil REST, Oblikovanje programskog sučelja prema načelima arhitekturnog stila REST
 12. Raspodijeljene arhitekture sustava; Kompromisi kod dizajniranja raspodijeljenih sustava, Procesi i komunikacija u raspodijeljenim sustavima; Raspodijeljeno slanje poruka; Raspodijeljno modeliranje sustava: sinkroni i asinkroni modeli, Sinkronizacija procesa: fizičko i logičko vrijeme
 13. Programski posrednički sloj za raspodijeljene sustave
 14. Programski posrednički sloj za raspodijeljene sustave, Sigurnost i privatnost u otvorenim sustavima
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), Open Systems And Standards For Software Product Development; P.A.Dargan; Artech House; 2005; ISBN: 978-1580537490,
(.), UNIX i kako ga iskorisiti (1. internetsko izadnje); M.Žagar; Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva; 2007; ISBN: 978-9539522313,
(.), Open Source: A Multidisciplinary Approach; M.Muffatto; Imperial College Press; 2006; ISBN: 978-1860946653,

Predavanja

Izvedba

ID 183451
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan