Optička transmisijska mreža

Opis predmeta

Topologija, prijenos i prospajanje u optičkoj transmisijskoj mreži. Ograničenja u prijenosu: linearna i nelinearna propagacija. Zaštita i obnavljanje u slučaju kvara. Multipleksiranje s valnom podjelom i fotoničke komponente. Funkcije i struktura optičkog prospojnika i +quot;add+amp;drop+quot; multipleksera. Sveoptička mreža. Optimalno pridruživanje valnih duljina i usmjeravanje. Analiza raspoloživosti mreže. Optička komutacija kanala, snopova i paketa. Kontrolna ravnina.

Studijski programi

Izvedba

ID 154843
6 ECTS