Optička transmisijska mreža

Opis predmeta

Topologija, prijenos i prospajanje u optičkoj transmisijskoj mreži. Ograničenja u prijenosu: linearna i nelinearna propagacija. Zaštita i obnavljanje u slučaju kvara. Multipleksiranje s valnom podjelom i fotoničke komponente. Funkcije i struktura optičkog prospojnika i +quot;add+amp;drop+quot; multipleksera. Sveoptička mreža. Optimalno pridruživanje valnih duljina i usmjeravanje. Analiza raspoloživosti mreže. Optička komutacija kanala, snopova i paketa. Kontrolna ravnina.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), R. Ramaswami, K. N. Sivarajan: Optical Networks - A Practical Perspective, 2nd edition, Morgan Kaufmann Publishers, 2002.,
(.), D. M. Spirit, M. J. O'Mahony: High Capacity Optical Transmission Explained, John Wiley, 1995.,
(.), R. Inkret, A. Kuchar, B. Mikac (editors): Advanced Infrastructure for Photonic Networks, Extended Final Report of COST Action 266, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Zagreb, 2003.,

Izvedba

ID 154843
  Ljetni semestar
6 ECTS