Optička transmisijska mreža

Opis predmeta

Topologija, prijenos i prospajanje u optičkoj transmisijskoj mreži. Ograničenja u prijenosu: linearna i nelinearna propagacija. Zaštita i obnavljanje u slučaju kvara. Multipleksiranje s valnom podjelom i fotoničke komponente. Funkcije i struktura optičkog prospojnika i +quot;add+amp;drop+quot; multipleksera. Sveoptička mreža. Optimalno pridruživanje valnih duljina i usmjeravanje. Analiza raspoloživosti mreže. Optička komutacija kanala, snopova i paketa. Kontrolna ravnina.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Rajiv Ramaswami, Kumar N. Sivarajan (2002.), Optical Networks, Morgan Kaufmann
D. M. Spirit, M. J. O'Mahony (1995.), High Capacity Optical Transmission Explained, John Wiley & Son Limited
R. Inkret, A. Kuchar, B. Mikac (editors) (2003.), Advanced Infrastructure for Photonic Networks, Extended Final Report of COST Action 266, , Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb

Izvedba

ID 154843
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik