Operacijski sustavi za ugrađena računala

Opis predmeta

Ugrađena računala se bitno razlikuju od ostalih računalnih sustava. Mnogi od njih upravljaju procesima kod kojih je vremenski usklađena akcija od presudnog značenja te se zbog toga upravljački programi i ostatak sustava moraju prilagoditi da udovolje takvim zahtjevima. Takvi sustavi najčešće nisu pod stalnim nadzorom čovjeka te se od njih očekuje dugotrajan samostalan rad, što zahtijeva visoku pouzdanost i ugradnju mehanizama oporavka od pogrešaka. Osnovni cilj predmeta je na primjeru prikazati metode i postupke izgradnje operacijskog sustava i upravljačkih programa za ugrađena računala te na taj način kod studenata razviti razumijevanje mehanizama koji se koriste u takvim sustavima kao i savladati postupke izgradnje takvih sustava.

Ishodi učenja

 1. objasniti potrebna svojstva računalnih sustava za ugrađene primjene
 2. prepoznati probleme ostvarenja ugrađenih računalnih sustava
 3. opisati principe rada osnovnih komponenti jezgre operacijskog sustava
 4. prilagoditi postojeće komponente jezgre operacijskog sustava
 5. koristiti skup alata za izgradnju programske komponente za ugrađene računalne sustave
 6. koristiti napredne mogućnosti programskog jezika C
 7. odabrati prikladne algoritme za korištenje pri izgradnji programske komponente za ugrađena računala

Oblici nastave

Predavanja

Nastava je organizirana kroz dva ciklusa: prvi traje 7 tjedana, a drugi 6 tjedana nastave. Nakon prvog ciklusa piše se međuispit, a nakon drugoga završni ispit u koji ulazi cijelo gradivo. Tjedno opterećnje predavanja je 2 školska sata. U sklopu predavanja obavljati će se i kratke provjere znanja (blicevi).

Samostalni zadaci

U okviru domaćih zadaća studenti trebaju proučiti probleme zadane u objavljenim materijalima (objavljenim i pojašnjenima na prvim predavanjima), te projektirati i ostvariti programsko rješenje. Svako rješenje popratiti kratkom dokumentacijom. Programsko rješenje i dokumentaciju treba pohraniti u informacijski sustav te potom osobno pokazati nastavniku na ocjenu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 30 % 50 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Oblikovanje programske potpore za ugradbene sustave, Posebnosti izgradnje programske potpore za ugradbene sustave, Oblikovanje operacijska sustava za ugradbene sustave
 2. Oblikovanje programske potpore za ugradbene sustave, Posebnosti izgradnje programske potpore za ugradbene sustave, Oblikovanje operacijska sustava za ugradbene sustave
 3. Oblikovanje programske potpore za ugradbene sustave, Posebnosti izgradnje programske potpore za ugradbene sustave, Oblikovanje operacijska sustava za ugradbene sustave
 4. Oblikovanje programske potpore za ugradbene sustave, Posebnosti izgradnje programske potpore za ugradbene sustave, Oblikovanje operacijska sustava za ugradbene sustave
 5. Oblikovanje programske potpore za ugradbene sustave, Posebnosti izgradnje programske potpore za ugradbene sustave, Oblikovanje operacijska sustava za ugradbene sustave
 6. Oblikovanje programske potpore za ugradbene sustave, Posebnosti izgradnje programske potpore za ugradbene sustave, Oblikovanje operacijska sustava za ugradbene sustave
 7. Oblikovanje programske potpore za ugradbene sustave, Posebnosti izgradnje programske potpore za ugradbene sustave, Oblikovanje operacijska sustava za ugradbene sustave
 8. Međuispit
 9. Oblikovanje programske potpore za ugradbene sustave, Posebnosti izgradnje programske potpore za ugradbene sustave, Oblikovanje operacijska sustava za ugradbene sustave
 10. Oblikovanje programske potpore za ugradbene sustave, Posebnosti izgradnje programske potpore za ugradbene sustave, Oblikovanje operacijska sustava za ugradbene sustave
 11. Oblikovanje programske potpore za ugradbene sustave, Posebnosti izgradnje programske potpore za ugradbene sustave, Oblikovanje operacijska sustava za ugradbene sustave
 12. Oblikovanje programske potpore za ugradbene sustave, Posebnosti izgradnje programske potpore za ugradbene sustave, Oblikovanje operacijska sustava za ugradbene sustave
 13. Oblikovanje programske potpore za ugradbene sustave, Posebnosti izgradnje programske potpore za ugradbene sustave, Oblikovanje operacijska sustava za ugradbene sustave
 14. Oblikovanje programske potpore za ugradbene sustave, Posebnosti izgradnje programske potpore za ugradbene sustave, Oblikovanje operacijska sustava za ugradbene sustave
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar) Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmet profila (2. semestar) Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

Leonardo Jelenković (2021.), Operacijski sustavi za ugrađena računala, online
Leo Budin, Marin Golub, Domagoj Jakobović, Leonardo Jelenković (2010.), Operacijski sustavi,
Abraham Silberschatz, Greg Gagne, Peter B. Galvin (2018.), Operating System Concepts, Wiley
André M. van Tilborg, Gary M. Koob (2012.), Foundations of Real-Time Computing: Scheduling and Resource Management, Springer Science & Business Media
Alexander D. Stoyenko (2012.), Constructing Predictable Real Time Systems, Springer Science & Business Media
Jean Labrosse (2002.), MicroC/OS-II, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 222570
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
5 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan