Obrambeni sustavi i tehnologije

Opis predmeta

Ovaj predmet kod studenata razvija razumijevanje međuovisnosti znanosti i tehnologije, industrije i obrambenog sektora u državama članicama NATO-a i EU. Posebno se ističe uloga strateškog planiranja, organizacijskog povezivanja, kao i interdisciplinarne suradnje u razvoju složenih obrambenih sustava. Uspješnost velikih i složenih projekata u obrambenom sektoru u velikoj mjeri ovisi o modelima njihovog financiranja, koji se podrobnije opisuju. Analizira se važnost ljudskih potencijala u upravljanju složenim obrambenim projektima, kao temelj za efikasnu primjenu raznovrsnih inženjerskih znanja i vještina u projektiranju i razvoju složenih obrambenih sustava. Izlažu se projekti interaktivnih simulatora s čovjekom u petlji, za trening i evaluaciju osoblja, kao i simulatori sa sklopovljem u petlji, za testiranje pojedinih dijelova obrambenih sustava tijekom projektiranja i razvoja. Na primjerima razvijenih simulatora, poput simulatora borbenog zrakoplova i simulatora vođenih raketnih sustava, ilustriraju se razni izloženi koncepti organizacijskog i projektnog upravljanja te sustavskog inženjerstva. Objašnjava se važnost ključnih karakteristika ljudi za uspješno upravljanje složenim obrambenim sustavima, te se opisuju metode i tehnologije za njihovu procjenu i trening.

Ishodi učenja

 1. Objasniti gospodarski i tehnološki značaj obrambenog sektora u državama članicama NATO-a i EU
 2. Objasniti principe i ciljeve sustavskog inženjerstva kroz analizu složenih obrambenih sustava
 3. Opisati ulogu i izazove pri upravljanju životnim ciklusom složenih obrambenih sustava
 4. Objasniti značaj sustavske arhitekture u razvoju složenih obrambenih sustava
 5. Prepoznati vrijednosti i ograničenja modeliranja i simulacije
 6. Opisati važne karakteristike ljudi za uspješno upravljanje složenim obrambenim sustavima

Oblici nastave

Predavanja

Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana. Prvi ciklus predavanja ima 7 tjedana, nakon čega slijedi međuispit, dok drugi ciklus sadrži šest tjedana predavanja, nakon čega slijedi završni ispit.

Terenska nastava

Mogući su posjeti raznim tvrtkama u području obrambenih sustava i tehnologija

Laboratorij

Demonstracija sustava za praćenje stresa i umora pilota tijekom leta i vježbi na simulatoru. Demonstracije simulatora raketnog sustava za protuzračnu obranu i simulatora leta zrakoplova kao što su Pilatus, MiG-21, itd. Demonstracije raznih sustava razvijenih za multimodalnu elicitaciju i estimaciju emocionalnih stanja.

Mentorski rad

Studenti izrađuju seminarske radove iz područja obrambenih sustava i tehnologija sukladno tematici koja se obrađuje na predavanjima i laboratorijskim vježbama, uz konzultacije s nastavnicima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 50 % 0 % 50 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Ekonomski i tehnološki značaj obrambenog sektora u državama članicama NATO-a i EU
 2. Strateški značaj tehnološkog sektora u modernizaciji industrije vojne opreme i ekonomskom rastu u Republici Hrvaskoj
 3. Dualna upotreba tehnologija nastalih u razvoju obrambenih sustava. DARPA
 4. Upravljanje životnim ciklusom obrambenih sustava. sistemsko inženjerstvo
 5. Modeli financiranja obrambenih sustava i tehnologija (ofset aranžmani. kompenzacijska trgovina. rizični kapital. licence. zajednička proizvodnja), Sustav planiranja. programiranja i budžetiranja
 6. Simulacije sa sklopovljem u petlji
 7. Simulacije sa sklopovljem u petlji
 8. Međuispit
 9. Interaktivne simulacije obrambenih sustava u virtualnim okruženjima (borbeni zrakoplov MiG-21. helikopter Mi-171. vođeni raketni sustavi)
 10. Interaktivne simulacije obrambenih sustava u virtualnim okruženjima (borbeni zrakoplov MiG-21. helikopter Mi-171. vođeni raketni sustavi)
 11. Osnovni pregled otpornosti na stres, Procjena učinka zadatka koji obavlja pilot na fiziološke signale. glas i facijalne značajke
 12. Procjena učinka zadatka koji obavlja pilot na fiziološke signale. glas i facijalne značajke
 13. Procjena učinka zadatka koji obavlja pilot na fiziološke signale. glas i facijalne značajke
 14. Procjena učinka treninga na aktivacije neurona pomoću funkcionalnog oslikavanja mozga (fMRI)
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Obradba informacija (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
preporučeni izborni predmet (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), Nastavni materijali s predavanja, koji će biti dostupni na internetskoj stranici predmeta,
(.), Kossiakoff, A., Sweet, W. N., Seymour, S. J., & Biemer, S. M. (2011). Systems engineering principles and practice (Vol. 83). John Wiley & Sons. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.468.8835&rep=rep1&type=pdf,
(.), Defense Acquisition University. (2010). Defense acquisition guidebook. http://www.acqnotes.com/Attachments/Defense%20Acquisition%20Guidebook.pdf,

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 222556
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
6 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan