Osnove mehatronike

Ishodi učenja

 1. definirati pojam mehatroničkog sustava.
 2. objasniti pojmove holonomskih odnosno neholonomskih ograničenja u mehaničkim sustavima
 3. primijeniti Lagrangeovo načelo za modeliranje mehaničkih sustava.
 4. primijeniti metodu veznih grafova za modeliranje mehatroničkih sustava
 5. objasniti kriterije odabira komponenti u mehatroničkim sustavima.
 6. primijeniti PID algoritam upravljanja na elektromehanički sustav.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja su organizirana kroz 13 tjedana uz tjedno opterećenje od 3 sata

Laboratorij

Laboratorisjke vježbe su organizirane u 6 tjedana (3 sata tjedno)

Tjedni plan nastave

 1. Osnovna svojstva mehatroničkih sustava. Integracija u mehatroničkim sustavima. Primjeri mehatroničkih sustava.
 2. Newton-ova mehanika.
 3. Holonomska ograničenja u mehaničkim sustavima. Neholonomska ograničenja u mehaničkim sustavima.
 4. Lgrangeova jednadžba.
 5. Vezni grafovi. Analogije u mehatroničkim sustavima.
 6. Moderni računalni alati u modeliranju i simuliranju mehatroničkih sustava.
 7. Električni aktuatori.
 8. Međuispit.
 9. Električni aktuatori. MEMS aktuatori. Bionički aktuatori. SMA aktuatori.
 10. Prijenosnici u mehatroničkim sustavima.
 11. Optimalni izbor kombinacije aktuator/prijenosnik.
 12. Osnovni upravljački zahtjevi u mehatronici. PID upravljačka struktura i njeno parametriranje.
 13. PID upravljačka struktura i njeno parametriranje. Digitalna implementacija PID regulatora.
 14. Digitalna implementacija PID regulatora.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), Understanding electro-mechanical engineering, an introduction to mechatronics, L.J.Kam, IEEE Press, 1996,
(.), Electromechanical systems, electric machines and applied mechatronics, S.E.Lishevski, CRC Press,
(.), Osnove mehatronike - predavanja, F. Kolonić, J. Matuško, FER, 2015,

Za studente

Izvedba

ID 183375
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
18 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan