Objavljen je raspored za usmeni dio završnog ispita. Svoj termin i lokaciju usmenog ispita možete provjeriti na osnove.tel.fer.hr - nakon logina kliknite na Pismeni i usmeni ispiti.

Među materijalima na osnove.tel.fer.hr i na FERWebu možete pronaći i skupni raspored za usmeni ispit.

Podsjećamo kako je preduvjet za pristup usmenom dijelu završnog ispita najmanje 18 bodova iz zbroja bodova ukupnih rezultata međuispita i pismenog dijela završnog ispita (pritom se eventualni negativni ukupni rezultat MI ili pismenog dijela ZI uzima kao nula). Za prolazak usmenog dijela ZI treba ostvariti najmanje 8 od 24 boda. A za prolazak predmeta na kraju trebate imati najmanje 50 bodova ukupno i položen usmeni dio ZI te odrađene sve labose.

Usmeni ispiti kreću sutra od jutra nadalje - neki studenti iz grupa P03 i P07 imaju usmeni u petak u 08:00!

Svima želimo puno uspjeha na usmenom ispitu!

Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti