U četvrtak 23. 6. 2022. u 11:30 održat će se pismeni dio završnog ispita. Svi studenti koji su odradili sve laboratorijske vježbe (imaju plus iz svih vježbi) bit će automatski prijavljeni za izlazak na završni ispit. Usmeni dio završnog ispita planiran je za petak 24. 6. 2022.

Prije pismenog dijela završnog ispita evidentirat će se svi bodovi iz aktivnosti na predavanjima i aktivnosti na labosima.

I podsjećamo da je termin nadoknade 9. laboratorijske vježbe u ponedjeljak 20. 6. 2022. u 10:00 u dvorani A304.

Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti