Osma laboratorijska vježba (Theveninov i Nortonov teorem) održat će se kroz sljedeći tjedan (od utorka 31. 5. 2022. do petka 3. 6. 2022. prema rasporedu na FERWebu). Podsjećamo da su zbog Dana državnosti 30. svibnja svi termini od ponedjeljka pomaknuti na petak 3. 6. 2022. 

Prije dolaska na 8. vježbu trebat ćete riješiti zadatak za pripremu iz Uputa (str. 47) i unijeti svoje rješenje kroz sustav osnove.tel.fer.hr (login -> Laboratorijske vježbe -> Unos odgovora).

A nakon što vam voditelj/ica vježbe evidentira prisutnost na vježbi imate ćete na raspolaganju rok od 7 dana da opet kroz sustav osnove.tel.fer.hr unesete odgovore na sva pitanja vezana uz vježbu (login -> Laboratorijske vježbe -> Unos odgovora).

Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti