Obavještavamo studente da nam mogu dojaviti eventualne greške/nejasnoće u nultom izdanju novog Udžbenika kroz sustav osnove.tel.fer.hr - nakon logina kliknite na poveznicu Prijava grešaka u Udžbeniku.

Autori vam zahvaljuju na pomoći!

Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti