Prije završnog ispita podsjećamo vas na ovogodišnji kriterij ocjenjivanja:

  • za pristup završnom ispitu i ispitnim rokovima morate imati odrađene sve laboratorijske vježbe
  • ove godine nema klasičnog usmenog ispita pa nema niti dodatnih pragova iz pismenog i usmenog dijela ispita

Dakle, za uspješno polaganje našeg predmeta trebate ostvariti ukupno barem 50 bodova uz odrađene sve laboratorijske vježbe.

Studenti koji uspješno polože predmet dobit će ocjene prema zadanim pragovima:

  • izvrstan: 86 bodova
  • vrlo dobar: 74 boda
  • dobar: 62 boda
  • dovoljan: 50 bodova

 

Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti