U drugom ciklusu udaljena predavanja iz OE će se u prva dva tjedna održavati petkom, a u ostalim tjednima srijedom i petkom. Izuzetak je petak 04. lipnja koji se preskače (neće biti nadoknade).

U nastavku je raspored datuma i termina:

07. svibnja petak u 11:15

14. svibnja petak u 11:15

19. svibnja srijeda u 10:15

21. svibnja petak u 11:15

26. svibnja srijeda u 10:15

28. svibnja petak u 11:15

02. lipnja srijeda u 10:15

04. lipnja - PRESKAČE SE -

09. lipnja srijeda u 10:15

11. lipnja petak u 11:15

Autor: Martin Dadić
Popis obavijesti