Podsjećamo studente da, ako već nisu, provjere oznaku svog radnog mjesta u labosu prije dolaska na vježbu. Nakon prijave na sustav osnove.tel.fer.hr vidjet ćete među podacima o grupi za predavanje i grupi za labos oznaku svog radnog mjesta. Klikom na oznaku otvara se i tlocrt na kojem možete provjeriti svoju poziciju.

Pogledajte ovdje pregled svih radnih mjesta u labosima A309/A310.

Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti