Na predmetu Osnove elektrotehnike održavaju se laboratorijske vježbe koje kreću 6. travnja 2021. prema rasporedu na FERWebu. Na laboratorijskim vježbama studentima uz voditelje grupa pomažu i demonstratori (provjeravaju strujne krugove, objašnjavaju baratanje s opremom i sl.).

Ove godine će se za svaku grupu za labos izabrati po jedan demonstrator, dakle tražimo ukupno 32 demonstratora.

Demonstratori su oslobođeni kolokviranja vježbi (svi demonstratori koji savjesno odrade svoje obaveze dobit će maksimalnih 6 bodova). Demonstratori rješavaju kratke provjere znanja iz labosa kao i ostali studenti (3 testa po 3 boda).

Demosi će odraditi po dva slijedna termina na 1., 2., 4., 5. i 7. vježbi. Računalne vježbe (3., 6. i 8.) će odrađivati online kao i svi ostali studenti. Prije 1., 2., 4., 5. i 7. vježbe za demose će se održati po 1 sat pripreme. Demonstratura se novčano honorira u skladu s pravilnikom FER-a.


Pozivamo vas da nam pošaljete svoje prijave do kraja petka, 26. ožujka 2021. na adresu e-pošte:
frano.skopljanac-macina@fer.hr

U prijavi je potrebno navesti:

  • prezime i ime
  • popis do sada položenih ispita kao i ispis ocjena (screenshot - slika ekrana s FERWeba/ISVU sustava)
Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti