Upisani su bodovi iz aktivnosti na laboratorijskim vježbama prema pravilima objavljenim u prethodnoj obavijesti.

Nakon logina na osnove.tel.fer.hr možete pregledati i detaljne podatke — kliknite na Moj labos ili Laboratorijske vježbe pa potom pregledajte završni izvještaj o svojim rezultatima na labosu.

Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti