Završni ispit iz Osnova elektrotehnike održat će se u petak 26.6.2020. u 08:00 prema rasporedu koji će biti na vrijeme objavljen na FERWebu.

Zbog izvanrednih okolnosti ove akademske godine će se usmeni ispiti održavati u pismenoj formi.

Preduvjet za pristup završnom ispitu i ispitnim rokovima su odrađene sve laboratorijske vježbe. Svi studenti koji imaju odrađen cjelokupni labos bit će automatski prijavljeni za izlazak na završni ispit. 

Završni ispit će trajati 150 minuta, ukupno nosi 76 bodova, a sadržavat će:

 • 20 računskih zadataka s ponuđenim odgovorima (maksimalno 52 boda)
  • 8 zadataka po 2 boda (točan odgovor: 2 boda, netočan odgovor: −0,5 bodova, bez odgovora: 0 bodova)
  • 12 zadataka po 3 boda (točan odgovor: 3 boda, netočan odgovor: −1 bod, bez odgovora: 0 bodova)
 • 14 teoretskih pitanja s ponuđenim odgovorima koji zamjenjuju usmeni ispit (maksimalno 24 boda)
  • 6 pitanja po 1 bod (točan odgovor: 1 bod, netočan odgovor: −0,25 bodova, bez odgovora: 0 bodova)
  • 6 pitanja po 2 boda (točan odgovor: 2 boda, netočan odgovor: −0,5 bodova, bez odgovora: 0 bodova)
  • 2 pitanja po 3 boda (točan odgovor: 3 boda, netočan odgovor: −1 bod, bez odgovora: 0 bodova)

Završni ispit pokriva cjelokupno gradivo (od 1. do 12. dijela nastavnih materijala).

NOVO — ogledne primjere teoretskih pitanja za 1, 2 ili 3 boda koje zamjenjuju usmeni ispit možete pronaći nakon logina na FERWeb ili osnove.tel.fer.hr među nastavnim materijalima pod rubrikom Usmeni ispiti.

Za prolaz predmeta treba ostvariti ukupno barem 50 bodova od 100 (maksimalno 24 boda iz aktivnosti i 76 bodova iz završnog ispita/ispitnog roka). Ove akademske godine nema dodatnih uvjeta za prolaz predmeta — nema propisanih pragova za pismeni i usmeni dio ispita.

Studenti koji ostvare uvjet za prolaz dobit će ocjenu prema ranije objavljenim pragovima (50 bodova dovoljan, 62 boda dobar, 74 boda vrlo dobar, 86 bodova  izvrstan).

Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti