Iznimno dok traje prekid redovne nastave na osnove.tel.fer.hr će biti dostupan 11. dio nastavnih materijala za predavanja (vezan uz naredno, 14. predavanje):

Osnove elektrotehnike - 11. dio:
Međuinduktivno povezani električni krugovi i transformator (Martin Dadić)

Nakon logina odaberite poveznicu Materijali i potom Materijali za predavanja za sve grupe.

Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti