Iznimno dok traje prekid redovne nastave na osnove.tel.fer.hr će biti dostupan 7. dio nastavnih materijala za predavanja (vezan uz 10. predavanje):

Osnove elektrotehnike - 7. dio:
Frekvencijske karakteristike električnih krugova i rezonancija (Martin Dadić)

Nakon logina odaberite poveznicu Materijali i potom Materijali za predavanja za sve grupe.

Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti