Treća laboratorijska vježba (Sinusno promjenjive električne veličine) s kojom ćemo započeti ovogodišnje labose bit će otvorena:

od 6.4.2020. ujutro do kraja utorka 14.4.2020.

Vježbu ćete rješavati online preko sustava osnove.tel.fer.hr.

Nakon logina ćete kliknuti na Laboratorijske vježbe gdje će se u ponedjeljak pojaviti poveznica za pristup 3. vježbi. U sklopu 3. vježbe ćete odraditi virtualni pokus - jednostavniju varijantu stvarnog pokusa opisanog u Uputama. Nakon toga trebate upisati odgovore na pitanja iz Uputa u pripadne rubrike. Sustav će Vam potom automatski evidentirati plus iz 3. vježbe i moći ćete pristupiti online 1. testu iz labosa.

1. test iz laboratorija će se moći rješavati od 6.4.2020. ujutro do kraja utorka 14.4.2020., preduvjet je da odradite 3. vježbu. Test nosi najviše 3 boda, a sastoji se od 6 pitanja s ponuđenim odgovorima (0,5 boda po pitanju, bez negativnih bodova). Rješavanje testa je vremenski ograničeno na 12 minuta nakon čega se automatski predaje i ocjenjuje. Kada se zatvori labos bit će omogućen i pregled testa po pitanjima.

Gradivo 1. testa na laboratoriju će pokrivati početna dva tjedna predavanja i 3. laboratorijsku vježbu:

  • naboj, struja i otpor
  • Kirchhoffovi zakoni za struje i napone u istosmjernim krugovima
  • realni izvori
  • fazni pomaci između sinusnih struja i napona
  • veza fazora i sinusnih veličina
  • vektorski/fazorski dijagram te fazni odnosi struje i napona za serijski RC i RL krug izmjenične struje
Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti