Iznimno dok traje prekid nastave na osnove.tel.fer.hr će biti dostupna i prva dva dijela nastavnih materijala:

Osnove elektrotehnike - 1. dio:
Osnovni električni koncepti, Osnovni elementi strujnih krugova (Damir Pintar)

Osnove elektrotehnike - 2. dio:
Topologija strujnih krugova i Kirchhoffovi zakoni (Mihaela Vranić)
Realni izvori, snaga i idealni mjerni instrumenti (Damir Pintar)

Nakon logina odaberite poveznicu Materijali i potom Materijali za predavanja za sve grupe.

Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti