Iznimno dok traje prekid nastave na osnove.tel.fer.hr će biti dostupan 3. dio nastavnih materijala za predavanja koji se inače može nabaviti u Skriptarnici:

Osnove elektrotehnike - 3. dio:
Izmjenične (sinusne) veličine i fazori (Bruno Blašković)

Nakon logina odaberite poveznicu Materijali i potom Materijali za predavanja za sve grupe.

Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti