Na predmetu Osnove elektrotehnike održavaju se laboratorijske vježbe na kojima uz voditelje vježbi studentima pomažu demonstratori (provjeravaju strujne krugove, objašnjavaju baratanje s opremom i sl.). Za ukupno 32 podgrupe bit će angažirano barem 16 demonstratora (svaki demonstrator pokriva dvije podgrupe). Demosi će dodatno prije svake vježbe odraditi po 1 šk. sat pripreme.

Demonstratori su oslobođeni kolokviranja vježbi (svi demonstratori koji savjesno odrade svoje obaveze dobit će maksimalnih 6 bodova). Demonstratori rješavaju testove na računalnim vježbama kao i ostali studenti (3 testa po 3 boda).

Demonstratura se novčano honorira u skladu s pravilnikom FER-a.


Pozivamo vas da nam pošaljete svoje prijave na adresu e-pošte:
frano.skopljanac-macina@fer.hr

U prijavi je potrebno navesti:

  • prezime i ime
  • grupu s predavanja
  • popis do sada položenih ispita kao i ispis ocjena (screenshot - slika ekrana s FERWeba/ISVU sustava)
Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti