Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori

Opis predmeta

Optički komunikacijski sustavi velike brzine i velikog dometa, modulacijski postupci, sustavi s valnim multipleksiranjem (WDM). Kromatska i polarizacijska disperzija, nelinearni efekti, postupci kompeziranja disperzije. Komponente u optičkim komunikacijskim sustavima, poluvodički izvori i detektori. Elektronički sklopovi u optičkim primopredajnicima, strategija poboljšanja svojstava optoelektroničkog sklopa u ovisnosti o primjeni. Svjetlovodni senzorski sustavi, optički senzori na principu modulacije intenziteta svjetlosnog toka, senzori na osnovi Braggove rešetke, interferometri, polarimetri, distribuirani svjetlovodni senzorski sustavi.

Studijski programi

Poslijediplomski studij

Izvedba

ID 11323
  Zimski semestar
6 ECTS