Optimizacijski postupci u elektroenergetskim mrežama

Opis predmeta

Osnovni koncepti optimizacije elektroenergetskih mreža. Pregled egzaktnih, kombinatoričkih i heurističkih metoda. Optimalno planiranje izgradnje i pogona elektroenergetske mreže-tržišne komponente planiranja. Primjena programa MATLAB u problemima optimiranja. Informacijski sustavi za podršku optimizacijskim postupcima. Praktični primjeri optimizacije elektroenergetskih mreža.

Studijski programi

Izvedba

ID 154840
6 ECTS