Osnove paralelnih sustava i arhitektura

Opis predmeta

Predmet upoznaje studente s osnovnim konceptima paralelnih računalnih sustava i paralelizma. Predmet objašnjava vrste paralelizma na nižim i višim razinama: instrukcijski, funkcionalni (zadatkovni), podatkovni, protočni. Zatim objašnjava modele izvršavanja u paralelnim sustavima, osnovama konkurentnosti, sinkronizacije, koherentnosti i memorijskih modela. Naučeni koncepti se primjenjuju u optimizaciji performansi programa i paralelnih sustava.

Ishodi učenja

1. Razumijevanje tipova paralelizma u računalnim sustavima
2. Razumijevanje modela izvršavanja u paralelnim sustavima
3. Razumijevanje koncepta konkurentnosti i razlikovanje od koncepta paralelizma.
4. Razumijevanje koncepata koherentnosti, sinkronizacije i memorijskih modela u paralelnim sustavima.
5. Primjena naučenih koncepata u dekompoziciji jednostavnih problema s ciljem paralelnog izvođenja.
6. Primjena naučenih koncepata u optimizaciji performansi.

Ciljevi predmeta

Upoznavanje s osnovnim konceptima paralelnih računalnih sustava, iskorištavanja paralelizma na razini arhitekture i na višim razinama. Upoznavanje sa vrstama paralelizma: instrukcijski, funkcionalni (zadatkovni), podatkovni, protočni. Upoznavanje sa modelima izvršavanja u paralelnim sustavima. Upoznavanje sa osnovama konkurentnosti,
sinkronizacije, koherentnosti i memorijskih modela. Modeliranje i optimizacija performansi paralelnih sustava.

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Josip Knezović
prof. dr. sc. Mario Kovač
 


Osnove paralelnih sustava i arhitektura

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Za studente

Izvedba

ID 225556
  Zimski semestar
5 ECTS
45 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe