Nastavni plan i program

U tablici je dan okvirni nastavni plan i program rada s referencama na preporučenu literaturu.
Nastavni materijali s relevantnim referencama dostupni su u sustavu Moodle.
 

Tjedan

Teme

Literatura

1. Administracija, uvod i motivacija, programska potpora i postupci oblikovanja. Uvod u programsko inženjerstvo. -
 

Organizacija i timski rad na projektu, dokumentiranje, ocjenjivanje projekta

-
2.

Praznik - nema predavanja

-

 

Inženjerstvo zahtjeva, dokumentiranje i klasifikacija zahtjeva. Pozvano predavanje: suradnički alati, sustav za upravljanje inačicama. 

[Som 07] Chapter 1,6,7; [Let 05] Chapter 1, [Boo 05]; [Ben 04].
3.

Procesi inženjerstva zahtjeva - generičke aktivnosti.

 

[Som 07] Chapters 4, 7; [Boo 05]; [Ben 04].
  Primjena  UML standarda u inženjerstvu zahtjeva, modeliranje obrascima uporabe. UML dijagrami za modeliranje interakcija. [Som 07] Chapters 4, 7; [Boo 05]; [Ben 04].
4. Prikaz alata za oblikovanje UML dijagrama, alat Astah Community, Primjena UML dijagrama obrazaca uporabe i sekvencijskih. [Jov 14].
  Modeli procesa programskog inženjerstva: vodopadni, evolucijski, komponentno usmjeren, unificirani proces. [Som 07] Poglavlje 4; [Pol 03].
5. Modeli procesa programskog inženjerstva: ubrzani razvoj. Generičke aktivnosti u procesu programskog inženjerstva, CASE tehnologije i alati. [Let 05] Chapter 9.
  Uvod u arhitekturu programske potpore. Principi oblikovanja i dokumentiranja arhitekture, proces izbora i vrednovanja arhitekture programske potpore. [Sha 06]
6. Modularizacija i objektno usmjerena paradigma - proces razvoja dijagrama razreda  [Let 05] Chapter 5; [Odo 05] Chapters 2-4; [Šri 01].
  Modeliranje objektno usmjerene arhitekture UML-om, koraci objektno usmjerenog oblikovanja, dijagram razreda i objekata, [Let 05] Chapter 5; [Odo 05] Chapter 7; [Boo 07]; [Šri 01].
7.

Uporaba UML dijagrama razreda u modeliranju

[Jov 14]
  Modeliranje objektno usmjerene arhitekture UML-om, koraci objektno usmjerenog oblikovanja, dijagram razreda i objekata [Let 05] Chapters 5; [Odo 05] Chapter 7; [Boo 07]; [Šri 01].
8. Međuispit  
     
9. UML dijagrami: komunikacijski dijagram, dijagram stanja, dijagram aktivnosti, dijagram komponenti, dijagram razmještaja, ostali dijagrami [Let 05] Chapter 8; [Boo 05]; [Ben 04].
  Arhitekturni obrasci, radni okviri, raspodijeljena objektno usmjerena arhitektura: arhitektura klijent-poslužitelj [Let 05] Chapters 6,9,15; [Som 07].
10.

Arhitekturni obrasci, radni okviri, raspodijeljena objektno usmjerena arhitektura: arhitektura klijent-poslužitelj

[Let 05] Chapters 6,9,15; [Som 07].
 

Primjeri arhitekturnih obrazaca: Posrednička arhitektura, Arhitektura zasnovana na događajima, Uslužno usmjerena arhitektura

[Let 05] Chapters 6,9,15; [Som 07].
11.

Ispitivanje programske potpore, validacija i verifikacija, kvarovi i zatajenja programske podrške, aktivnosti i dokumentiranje ispitivanja

[Let 05] Chapters 9,10; [Som 07]; [Mye 04]. [Sie 96].
 

Primjeri uporabe UML dijagrama za opis arhitekture i dokumentiranje sustava

[Let 05] [Jov 14].
  Praznici  
12. Proces ispitivanja programske potpore: ispitivanje komponenti, integracijsko ispitivanje, ispitivanje sustava. Strategije ispitivanja programske potpore, funkcijsko ispitivanje, strukturno ispitivanje, automatizacija ispitivanja [Let 05] Chapter 10; [Som 07]; [Mye 04]; [Sie 96].
  Ispitivanje programske potpore, funkcijsko ispitivanje, strukturno ispitivanje, automatizacija ispitivanja [Let 05] Chapter 10; [Som 07]; [Mye 04]; [Sie 96].
13. Temelji formalne verifikacije - uvod u propozicijsku i predikatnu logiku, formalna verifikacija [Cla 99]; [Hut 04].
  Formalna verifikacija, vremenska logika za specifikaciju ponašanja sustava, opis ponašanja sustava CTL formalizmom, provjera modela [Cla 99]; [Hut 04].
14. Ostale arhitekture programske potpore, priprema za završni ispit [Som 07]; [Tay 09]; [Šil 99].
  Arhitektura protoka podataka, prezentacije projekata [Som 07]; [Tay 09]; [Šil 99].
15.

Završni ispit (cjelokupno gradivo)