Odabrana poglavlja nuklearne fizike i tehnike

Opis predmeta

Nuklearne sile. Nuklearni modeli. Procesi raspršenja i nuklearne reakcije. Fisija. Teorijski modeli fisije. Nuklearne karakteristike nekih jezgara važnih za dobivanje fisijske energije. Mogućnost iskorištenja energije U238 i Th232. Akceleratorska proizvodnja fisijskih materijala. Fuzija. Gubici energije u plazmi i kriterij za samoodržavanja fuzijske reakcije. Fuzijske reakcije na vrlo visokim temperaturama. Nuklearna magnetska rezonancija. Štitovi od nuklearnog zračenja i doze. Nuklearni gorivni ciklus. Rezerve urana. Iskorištenje nuklearnog goriva. Istrošeno nuklearno gorivo. Radioaktivni otpad.

Studijski programi

Izvedba

ID 154847
6 ECTS