Odabrana poglavlja modeliranja i simuliranja

Opis predmeta

Osnove teorije redova: Kendallova notacija, Littleov zakon, sustavi s jednim redom, jednostavne mreže redova, operaciona pravila. Planiranje simulacijskih eksperimenata: 2k, 2kr i 2k-p faktorski dizajn. Analiza izlaznih podataka: interval pouzdanosti, terminirajuće i stacionarne simulacije, višestruke mjere performansi. Usporedba sustava: usporedba dvaju sustava, usporedba više sustava. Tehnike smanjivanja varijance: zajednički slučajni brojevi, antitetske i kontrolne varijable, uvjetovanje.

Studijski programi

Izvedba

ID 154848
6 ECTS