Odabrana poglavlja modeliranja i simuliranja

Opis predmeta

Osnove teorije redova: Kendallova notacija, Littleov zakon, sustavi s jednim redom, jednostavne mreže redova, operaciona pravila. Planiranje simulacijskih eksperimenata: 2k, 2kr i 2k-p faktorski dizajn. Analiza izlaznih podataka: interval pouzdanosti, terminirajuće i stacionarne simulacije, višestruke mjere performansi. Usporedba sustava: usporedba dvaju sustava, usporedba više sustava. Tehnike smanjivanja varijance: zajednički slučajni brojevi, antitetske i kontrolne varijable, uvjetovanje.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Averill M. Law (2014.), Simulation Modeling and Analysis, McGraw-Hill
Raj Jain (1991.), The Art of Computer Performance Analysis - Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation and Modeling, John Wiley & Sons

Izvedba

ID 154848
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe