Odabrana poglavlja komunikacijskih protokola

Opis predmeta

Modeli komunikacije podacima, procedure i pravila komuniciranja, arhitektura mreže i protokola. Oblikovanje mrežnog i transportnog sloja, kontrola toka i zagušenja, koncepti međudjelovanja mreža, algoritmi usmjeravanja u mreži i skupini korisnika. TCP/IP, nova generacija internetskih protokola. Komutirani IP. Komunikacija u skupini korisnika IP mreže: oblikovanje i protokoli. Problemski usmjereni protokoli. Protokoli na Webu - dizajn i arhitektura, sigurnost, performanse, upravljanje vezom.

Studijski programi

Izvedba

ID 154850
6 ECTS