Osnove poslovnih informacijskih sustava

Opis predmeta

Svaki student će po završetku studija biti dio nekog poslovnog sustava. Stoga bi trebali upoznati i razumjeti osnovne poslovne funkcije poduzeća: planiranje, nabava, proizvodnja ili pružanje usluga, prodaja, financije, upravljanje imovinom, upravljanje ljudskim potencijalima, odnosi s kupcima, poslovna analitika i izvješćivanje. Kako se obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV), kako se obračunava plaća. Koji se sve softveri koriste za podršku poslovnim funkcijama, i koji su softveri dostupni na našem tržištu. Kako izgleda proces odabira, uvođenja i održavanja poslovnog softvera. Kakvi su trendovi vezani uz poslovni softver (cloud computing).

Ishodi učenja

 1. Studenti će razumjeti kako se odvijaju osnovni poslovni procesi u poduzeću.
 2. Moći će pravilno interpretirati osnovne poslovne dokumente (narudžba, faktura, poslovni plan, itd.), i moći će izraditi jednostavan rezultat poslovanja.
 3. Razumjet će koje vrste poslovnog softvera se danas nude na tržištu (ERP, CRM, EPM, HCM, itd.).
 4. Razumjet će čemu služe pojedine vrste poslovnog softvera koji se danas nude na tržištu.
 5. Razumjet će aktivnosti za odabir poslovnog softvera.
 6. Moći će izraditi popis aktivnosti za odabir poslovnog softvera.

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima se izlažu teorijske postavke i paradigme koje se potkrepljuju primjerima. Nastavnik daje smjernice za primjenu i upućuje na daljnje samostalno učenje.

Auditorne vježbe

Na vježbama se primjenjuje znanje s predavanja, kroz projektni rad u timovima.

Seminari

Studenti pripremaju i izlažu seminarski rad.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 20 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 50 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Poslovni sustav, poslovni informacijski sustav.
 2. Poslovne funkcije: prodaja, upravljanje odnosom s kupcem.
 3. Vježbe: simulacija rada poduzeća (matični podaci, prodaja).
 4. Poslovne funkcije: nabava, proizvodnja, pružanje usluga.
 5. Vježbe: simulacija rada poduzeća (nabava, pružanje usluga u projektno orijentiranoj organizaciji).
 6. Poslovne funkcije: financije, planiranje i izvješćivanje.
 7. Vježbe: simulacija rada poduzeća (fakturiranje, obračun poreza).
 8. Vježbe: simulacija rada poduzeća (izrada financijskih izvještaja).
 9. Poslovne funkcije: upravljanje ljudskim potencijalom, upravljanje imovinom.
 10. Vježbe: simulacija rada poduzeća (zapošljavanje, obračun plaće).
 11. Softveri koji se koriste za podršku poslovnim funkcijama.
 12. Proces odabira, uvođenja i održavanja poslovnog softvera.
 13. Vježbe: odabir poslovnog softvera.
 14. Prezentacija studentskih seminarskih radova.
 15. Prezentacija studentskih seminarskih radova.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektronika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
Obradba informacija (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računarska znanost (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektronika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Informacijska i komunikacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Obradba informacija (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)

Literatura

Željko Panian, Katarina Ćurko (2010.), Poslovni informacijski sustavi, Element, d.o.o.
(2018.), Materijali predmeta dostupni na fakultetskom intranetu.,

Za studente

Izvedba

ID 164418
  Zimski semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
14 Predavanja
16 Auditorne vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan