Odabrana područja iz organizacije obrade podataka

Opis predmeta

Obrada podataka u telekomunikacijskoj mreži. Modeli podataka. Objektno-relacijski model podataka. Objektno - orijentirani model podataka. Konceptualno oblikovanje baze podataka. Performanse sustava za upravljanje bazom podataka. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata. ICT u upravljanju i zaštiti okoliša, informatika o okolišu. Web-DBMS i Web-GIS arhitekture. Vremensko-prostorni prikaz složenih podataka. Integracija heterogenih baza podataka. Elektroničko poslovanje: koncepti, arhitekture, aplikacije.

Studijski programi

Izvedba

ID 154856
6 ECTS