Odabrana poglavlja digitalne obrade slike

Opis predmeta

Osnove ljudskog vizualnog sustava. Dvodimenzionalni (2-D) signali. 2-D sustavi. Slučajna polja. 2-D diskretne transformacije. Poboljšanje slike. Operacije na histogramu. Median filtar. Homomorfno filtriranje. Obnavljanje slike. Inverzno i pseudoinverzno filtriranje. Wienerov filtar. Rekonstrukcija slike iz projekcija. Radonova transformacija. Operator povratne projekcije. Projekcijski teorem. Kodiranje slike. Kompresija slike. Programska podrška za obradu slike. Primjene.

Studijski programi

Izvedba

ID 154854
6 ECTS