Odabrana poglavlja adaptivnog i robusnog upravljanja

Opis predmeta

Osnovne strukture adaptivnog upravljanja. Matematički opis. Identifikacija parametara u stvarnom vremenu. Deterministički i stohastički LQ i prediktivni regulatori. Projektiranje samougađajućih regulatora. Upravljanje stohastičkih sustava. Problem stabilnosti i robusnosti sustava. Osnovne strukture robusnog upravljanja. Sinteza robusnog regulatora. Postupci detekcije i lokalizacije kvarova, te sustavi upravljanja s mogućnošću prilagodbe na kvar. Rekonfigurirajuće upravljanje.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Karl J. Åström, Björn Wittenmark (2013.), Adaptive Control, Courier Corporation
P. E. Wellstead, Martin B. Zarrop (1991.), Self-tuning systems, John Wiley & Sons Inc
Michael J. Grimble (2006.), Robust Industrial Control Systems, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 154855
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik