Oblikovni obrasci u programiranju

Ishodi učenja

 1. prepoznati simptome neprikladne programske organizacije
 2. objasniti prednosti dinamičkog polimorfizma, predložaka i implicitnog tipiziranja.
 3. objasniti glavna načela programskog oblikovanja i prepoznati slučajeve njihovog kršenja
 4. procijeniti kvalitetu različitih programskih organizacija na temelju ključnih načela oblikovanja
 5. prepoznati različite oblikovne obrasce u nekomentiranom izvornom kôdu
 6. usporediti prikladnost različitih oblikovnih obrazaca u kontekstu konkretnog oblikovnog problema
 7. primijeniti oblikovna načela za koncipiranje kvalitetnih programskih komponenti

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u objektno usmjereno projektiranje, Pregled univerzalnog jezika modeliranja (UML), Dijagrami struktura
 2. Dinamičko upućivanje: definicija poziva metode, Podtipovi, Objekto usmjereno izražavanje učahurivanja, Memorijska organizacija programskih objekata i poziva potprograma
 3. Jednostavnost, pravilnost, ortogonalnost
 4. Uvod u obrasce projektiranja programske potpore, Oblikovni obrasci, Refaktoriranje dizajna i obrasci dizajna
 5. Obrasci ponašanja
 6. Obrasci ponašanja
 7. Struktruni obrasci, Marljiva naspram odgođene evaluacije
 8. Međuispit
 9. Obrasci stvaranja, Statičko i dinamičko povezivanje
 10. Struktruni obrasci
 11. Obrasci prikupljanja
 12. Struktruni obrasci
 13. Obrasci ponašanja
 14. Obrasci stvaranja
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), Design Patterns. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides. Addison-Wesley Professional. 2009.,
(.), Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices. Robert C. Martin. Prentice Hall. 2003,

Izvedba

ID 183426
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe