Oblikovni obrasci u programiranju

Ishodi učenja

 1. prepoznati simptome neprikladne programske organizacije
 2. objasniti prednosti dinamičkog polimorfizma, predložaka i implicitnog tipiziranja.
 3. objasniti glavna načela programskog oblikovanja i prepoznati slučajeve njihovog kršenja
 4. procijeniti kvalitetu različitih programskih organizacija na temelju ključnih načela oblikovanja
 5. prepoznati različite oblikovne obrasce u nekomentiranom izvornom kôdu
 6. usporediti prikladnost različitih oblikovnih obrazaca u kontekstu konkretnog oblikovnog problema
 7. primijeniti oblikovna načela za koncipiranje kvalitetnih programskih komponenti

Oblici nastave

Predavanja

Predmet predviđa dva sata predavanja tjedno.

Laboratorij

Predmet predviđa četiri laboratorijske vježbe. http://www.zemris.fer.hr/~ssegvic/ooup/

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 40 % 20 % 40 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u objektno usmjereno projektiranje. Pregled univerzalnog jezika modeliranja (UML). Dijagrami struktura.
 2. Dinamičko upućivanje: definicija poziva metode. Podtipovi. Objekto usmjereno izražavanje učahurivanja. Memorijska organizacija programskih objekata i poziva potprograma.
 3. Jednostavnost, pravilnost, ortogonalnost.
 4. Uvod u obrasce projektiranja programske potpore. Oblikovni obrasci. Refaktoriranje dizajna i obrasci dizajna.
 5. Obrasci ponašanja.
 6. Obrasci ponašanja.
 7. Struktruni obrasci. Marljiva naspram odgođene evaluacije.
 8. Međuispit.
 9. Obrasci stvaranja. Statičko i dinamičko povezivanje.
 10. Struktruni obrasci.
 11. Obrasci prikupljanja.
 12. Struktruni obrasci.
 13. Obrasci ponašanja.
 14. Obrasci stvaranja.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), Design Patterns. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides. Addison-Wesley Professional. 2009.,
(.), Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices. Robert C. Martin. Prentice Hall. 2003,

Izvedba

ID 183426
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan