Oblikovni obrasci u programiranju

Opis predmeta

Proučavaju se opća načela te konkretne metode oblikovanja prilagodljivih i modularnih programskih podsustava. Uvodi se pojam oblikovnog obrasca kao isprobanog rješenja za razred čestih problema u pojedinim problemskim domenama. Razmatraju se klasifikacije obrazaca prema razini apstrakcije, svrsi i području primjene, zajedno s odgovarajućim predstavnicima. Pretpostavljena su osnovna znanja iz domene objektno orijentiranog programiranja stečena na uvodnim kolegijima.

Ishodi učenja

 1. prepoznati simptome neprikladne programske organizacije
 2. objasniti prednosti dinamičkog polimorfizma, predložaka i implicitnog tipiziranja.
 3. objasniti glavna načela programskog oblikovanja i prepoznati slučajeve njihovog kršenja
 4. procijeniti kvalitetu različitih programskih organizacija na temelju ključnih načela oblikovanja
 5. prepoznati različite oblikovne obrasce u nekomentiranom izvornom kôdu
 6. usporediti prikladnost različitih oblikovnih obrazaca u kontekstu konkretnog oblikovnog problema
 7. primijeniti oblikovna načela za koncipiranje kvalitetnih programskih komponenti

Oblici nastave

Predavanja

Predmet predviđa dva sata predavanja tjedno.

Laboratorij

Predmet predviđa četiri laboratorijske vježbe. http://www.zemris.fer.hr/~ssegvic/ooup/

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 40 % 20 % 50 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u objektno usmjereno projektiranje, Pregled univerzalnog jezika modeliranja (UML), Dijagrami struktura
 2. Dinamičko upućivanje: definicija poziva metode, Podtipovi, Objekto usmjereno izražavanje učahurivanja, Memorijska organizacija programskih objekata i poziva potprograma
 3. Jednostavnost, pravilnost, ortogonalnost
 4. Uvod u obrasce projektiranja programske potpore, Oblikovni obrasci, Refaktoriranje dizajna i obrasci dizajna
 5. Obrasci ponašanja
 6. Obrasci ponašanja
 7. Struktruni obrasci, Marljiva naspram odgođene evaluacije
 8. Međuispit
 9. Obrasci stvaranja, Statičko i dinamičko povezivanje
 10. Struktruni obrasci
 11. Obrasci prikupljanja
 12. Struktruni obrasci
 13. Obrasci ponašanja
 14. Obrasci stvaranja
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Jezgreni predmeti profila (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmet profila (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Jezgreni predmeti profila (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

(.), Design Patterns. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides. Addison-Wesley Professional. 2009.,
(.), Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices. Robert C. Martin. Prentice Hall. 2003,

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183426
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan

Forum

>> / Sve diskusijske grupe / Općenito

Br. poruka:    Prikaz: (1 - 50)  Ukupno: 50

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | autoru
Naslov Odgovori Autor Zadnji odg.
* 2 labos, nulti zadatak 0 Viktor Poslončec 9. 4. 2021. u 20:32
* 2. labos, 3. zadatak leksikografski poredak znacenje? 0 Matej Fabijanić 8. 4. 2021. u 15:04
* Pitanje za 1. labos 1. zadatak 1 Josip Vucić 20. 3. 2021. u 12:09
* Pitanje vezano uz podpitanja zadataka prve laboratorijske vježbe 1 Nikola Kešćec 16. 3. 2021. u 15:44

Napomena:
* - oznaka za nove poruke