Kalendar

 

Tjedan Datum Mjesto i vrijeme Što
1. 03.10.2022. B5, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Uvod
Signali
06.10.2022. B2, 18:00-20:00 Predavanja (2 sata):
Rastav signala
Fourierove transformacije (DFT, DTFT i CTFT)
2. 10.10.2022. B5, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Spektar signala
Interpretacija spektra
13.10.2022. B2, 18:00-20:00 Auditorne vježbe (2 sata):
Rasprava o prvoj domaćoj zadaći
3. 17.10.2022. B5, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Očitavanje i rekonstrukcija signala
20.10.2022. B2, 18:00-20:00 Predavanja (2 sata):
Teorem očitavanja
22.10.2022. B5, 14:00-16:00 Auditorne vježbe (2 sata):
Rasprava o drugoj domaćoj zadaći
4. 24.10.2022. B5, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Vremenski otvori i spektralna analiza
27.10.2022. B2, 18:00-20:00 Predavanje (1 sat):
Diskretna kosinusna transformacija (DCT-II)
Auditorne vježbe (1 sata):
Rasprava o trećoj domaćoj zadaći
- - Laboratorijske vježbe (3 sata):
Očitavanje signala i spektralna analiza
5. 31.10.2022. B5, 14:00-16:00 Odrađeno 22.10.2022.
03.11.2022. B2, 18:00-20:00 Predavanja (2 sata):
Sustavi
Klasifikacija sustava
Linearni sustavi i konvolucija
6. 07.11.2022. B5, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Laplaceova transformacija
Z transformacija
Prijenosna funkcija i frekvencijska karakteristika
10.11.2022. B2, 18:00-20:00 Auditorne vježbe (2 sata):
Rasprava o četvrtoj domaćoj zadaći
- - Laboratorijske vježbe (3 sata):
Linearni sustavi, prijenosna funkcija i frekvencijska karakteristika
7. 14.11.2022. B5, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Veza kontinuiranih i diskretnih sustava
Eulerova i obrnuta Eulerova metoda
Bilinearna transformacija
17.11.2022. B2, 14:00-16:00 Auditorne vježbe (2 sata):
Rasprava o petoj domaćoj zadaći i priprema za međuispit
8.a - - Međuispiti
8.b - - Međuispiti
9. 05.12.2022. B5, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Digitalna obradba analognih signala
Filtriranje
08.12.2022. B2, 18:00-20:00 Predavanja (2 sata):
Fazno i grupno kašnjenje
Sustavi linearne faze
- D138 Pokazna laboratorijska vježba (3 sata):
A/D i D/A pretvorba i filtriranje signala
10. 12.12.2022. B5, 14:00-16:00 Predavanja (1 sat):
Svepropusni sustavi
Auditorne vježbe (1 sat):
Rasprava o šestoj domaćoj zadaći
15.12.2022. B2, 18:00-20:00 Predavanja (2 sata):
Klasifikacija digitalnih filtara
Amplitudno-selektivni filtri
11. 19.12.2022. B5, 14:00-16:00 Predavanja (1 sata):
Fazni korektori
Auditorne vježbe (1 sat):
Rasprava o sedmoj domaćoj zadaći
22.12.2022. B2, 18:00-20:00 Predavanja (2 sata):
Projektiranje amplitudno-selektivnih FIR filtara korištenjem računala
- - Laboratorijske vježbe (3 sata):
FIR filtri
- - - Božićni i Novogodišnji praznici
12. 02.01.2023. B5, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Projektiranje amplitudno-selektivnih IIR filtara korištenjem računala
05.01.2023. B2, 14:00-16:00 Auditorne vježbe (2 sata):
Rasprava o osmoj domaćoj zadaći
- - Laboratorijske vježbe (3 sata):
IIR filtri
13. 09.01.2023. B5, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Brza Fourierova transformacija
Linearna i cirkularna konvolucija
12.01.2023. B2, 18:00-20:00 Predavanja (1 sat):
Efikasno računanje konvolucijske sume
Auditorne vježbe (1 sat):
Rasprava o devetoj domaćoj zadaći
- - Laboratorijske vježbe (3 sata):
Brza Fourierova transformacija i FFTW
14. 16.01.2023. B5, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Procesori za digitalnu obradbu signala
Aritemetika s fiksnom točkom
19.01.2023. B2, 18:00-20:00 Predavanja (1 sat):
Kvantizacija signala
Auditorne vježbe (1 sat):
Rasprava o desetoj domaćoj zadaći i priprema za završni ispit
15.a - - Završni ispiti
15.b - - Završni ispiti