Kalendar

 

Tjedan Datum Mjesto i vrijeme Što
1. 04.10.2021. A301, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Uvod
Signali
07.10.2020. A302, 18:00-20:00 Predavanja (2 sata):
Rastav signala
Fourierove transformacije (DFT, DTFT i CTFT)
2. 11.10.2021. A301, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Spektar signala
Interpretacija spektra
14.10.2021. A302, 18:00-20:00 Auditorne vježbe (2 sata):
Rasprava o prvoj domaćoj zadaći
3. 18.10.2021. A301, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Očitavanje i rekonstrukcija signala
Teorem očitavanja
21.10.2021. A301, 18:00-20:00 Predavanja (2 sata):
Vremenski otvori i spektralna analiza
Diskretna kosinusna transformacija (DCT-II)
4. 25.10.2021. A301, 14:00-16:00 Auditorne vježbe (1 sat):
Rasprava o drugoj domaćoj zadaći
Predavanja (1 sat):
Sustavi
Klasifikacija sustava
28.10.2021. A301, 18:00-20:00 Predavanja (1 sat):
Linearni sustavi i konvolucija
Auditorne vježbe (1 sat):
Rasprava o trećoj domaćoj zadaći
  D138 Laboratorijske vježbe (3 sata):
Očitavanje signala i spektralna analiza
5. 01.11.2021. - Praznik
04.11.2021. A301, 18:00-20:00 Predavanja (2 sata):
Laplaceova transformacija
Z transformacija
Prijenosna funkcija i frekvencijska karakteristika
6. 08.11.2021. A301, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Veza kontinuiranih i diskretnih sustava
Eulerova i obrnuta Eulerova metoda
  D138 Laboratorijske vježbe (3 sata):
Linearni sustavi, prijenosna funkcija i frekvencijska karakteristika
11.11.2021. A301, 18:00-20:00 Predavanja (1 sata):
Bilinearna transformacija
Auditorne vježbe (1 sat):
Rasprava o četvrtoj domaćoj zadaći
7. 15.11.2021. A301, 14:00-16:00 Predavanja (1 sata):
Digitalna obradba analognih signala
Auditorne vježbe (1 sat):
Rasprava o petoj domaćoj zadaći
18.11.2021. - Praznik
8.a - - Međuispiti
8.b - - Međuispiti
9. 06.12.2021. A301, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Filtriranje
Fazno i grupno kašnjenje
Sustavi linearne faze
09.12.2021. A301, 18:00-20:00 Predavanja (1 sat):
Svepropusni sustavi
Auditorne vježbe (1 sat):
Rasprava o šestoj domaćoj zadaći
  D138 Pokazna laboratorijska vježba (3 sata):
A/D i D/A pretvorba i filtriranje signala
10. 13.12.2021. A301, 14:00-16:00 Predavanja (3 sata):
Klasifikacija digitalnih filtara
Amplitudno-selektivni filtri
16.12.2021. A301, 18:00-20:00 Predavanja (1 sata):
Fazni korektori
Auditorne vježbe (1 sat):
Rasprava o sedmoj domaćoj zadaći
11. 20.12.2021. A301, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Projektiranje amplitudno-selektivnih FIR filtara korištenjem računala
23.12.2021. A301, 18:00-20:00 Predavanja (2 sata):
Projektiranje amplitudno-selektivnih IIR filtara korištenjem računala
  D138 Laboratorijske vježbe (3 sata):
FIR filtri
- - - Božićni i Novogodišnji praznici
12. 03.01.2022. A301, 14:00-16:00 Auditorne vježbe (2 sata):
Rasprava o osmoj domaćoj zadaći
06.01.2022. - Praznik
  D138 Laboratorijske vježbe (3 sata):
IIR filtri
13. 10.01.2022. B5, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Brza Fourierova transformacija
Linearna i cirkularna konvolucija
13.01.2022. A301, 18:00-20:00 Predavanja (1 sat):
Efikasno računanje konvolucijske sume
Auditorne vježbe (1 sat):
Rasprava o devetoj domaćoj zadaći
  D138 Laboratorijske vježbe (3 sata):
Brza Fourierova transformacija i FFTW
14. 17.01.2022. A301, 14:00-16:00 Predavanja (2 sata):
Procesori za digitalnu obradbu signala
Aritemetika s fiksnom točkom
20.01.2022. A301, 18:00-20:00 Predavanja (1 sat):
Kvantizacija signala
Auditorne vježbe (1 sat):
Rasprava o desetoj domaćoj zadaći
15.a - - Završni ispiti
15.b - - Završni ispiti