Repozitorij

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Tema 1
Rasprava uz teme: 1. Prvi program u Javi 1b. Podešavanje varijabli okoline
 
Tema 2
Rasprava oko tema: 2.0 Zašto OOP i neke smjernice 2. Stvaranje objekata (stack, heap). Polja. Stringovi
 
Tema 3
Rasprava uz teme: 3. Definiranje klasa i prava pristupa. Konstruktori. Statičke metode i varijable
 
Tema 4
Rasprava uz temu: 4. Nasljeđivanje i polimorfizam
 
Tema 5
Rasprava uz temu: 5. Apstraktne klase i sučelja
 
Tema 6
Rasprava uz temu: 6. Rekapitulacija
2 15. 4. 2020. u 20:01
Tema 7 - Iznimke
5 7. 5. 2020. u 15:50
Tema 8. Generics
 
Priprema za međuispit (MI)
5 8. 5. 2020. u 10:02
Tema 9 - Kolekcije
5 4. 5. 2020. u 23:57
Tema 10 - datoteke
3 12. 5. 2020. u 16:45
Tema 11 - Ugniježđene i anonimne klase. Lambda izrazi
 
Tema 12 - Upotreba vlastitih klasa s Javinim okvirom kolekcija. Komparatori
 
Tema 13 - Napredne funkcionalnosti kolekcija. Kolekcijski tokovi (Stream API)
6 19. 5. 2020. u 19:00
Tema 14 - Rekapitulacija 2
7 30. 6. 2023. u 18:54