Otvorene mrežne arhitekture

Opis predmeta

Vertikalna i horizontalna komunikacijska mrežna arhitektura. Koncepti i norme u otvorenoj mrežnoj arhitekturi. Slojevi mrežne arhitekture: pristupni, prijenosni, kontrolni, aplikacijski i uslužni. Arhitektura mreže nove generacije. Evolucija jezgrene mreže. Programska mrežna arhitektura i protokoli, pristupne i jezgrene funkcije, uloge međuopreme. Programski upravljane mreže. Raznorodnost telekomunikacijskih sustava i stvaranje okvira za jednoznačnu primjenu. Transformacija iz arhitekture u implementaciju. Tehnološki i poslovni kriteriji za analizu mrežne arhitekture.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), L. Bass, P. Clements, R. Kazman: Software Architecture in Practice, Addison Wesley, 1998.,
(.), M. Norris, R. Davis, A. Pengelly: Component-based Network System Engineering, Artech House, 2000.,
(.), A. Carić: Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, Element, Zagreb, 2003.,
(.), O. Magnus, et al.: SAE and the Evolved Packet Core: Driving the mobile broadband revolution. Academic Press, 2009.,
(.), T. D. Nadeau D., K. Gray: Software Defined Networks, O'Reilly, 2013,
(.), Web sjedište Open Networking Foundation: https://www.opennetworking.org/,

Izvedba

ID 154838
  Ljetni semestar
6 ECTS