Otvorene mrežne arhitekture

Opis predmeta

Vertikalna i horizontalna komunikacijska mrežna arhitektura. Koncepti i norme u otvorenoj mrežnoj arhitekturi. Slojevi mrežne arhitekture: pristupni, prijenosni, kontrolni, aplikacijski i uslužni. Arhitektura mreže nove generacije. Evolucija jezgrene mreže. Programska mrežna arhitektura i protokoli, pristupne i jezgrene funkcije, uloge međuopreme. Programski upravljane mreže. Raznorodnost telekomunikacijskih sustava i stvaranje okvira za jednoznačnu primjenu. Transformacija iz arhitekture u implementaciju. Tehnološki i poslovni kriteriji za analizu mrežne arhitekture.

Studijski programi

Izvedba

ID 154838
6 ECTS