Tekst prve domaće zadaće možete naći u repozitoriju vještine. Repozitorij preko kojega ju predajete će biti izgeneriran na vašim računima na edu.kset.org večeras u 23:00. Svi koji još nisu stvorili račun, to učinite do tada (uputstva u nultoj domaćoj zadaći).

Par napomena:

  • Rješenje predajete u obliku shell skripte. Rješenje svakog zadatka je shell naredba.
  • Pročitajte upute za rješavanje.

Rok za predaju je 30.10. u 23:59.

Autor: Maksimilijan Marošević
Popis obavijesti