Na repozitoriju su objavljene treća laboratorijska vježba i peta domaća zadaća.

Za domaću zadaću vam je svima generiran novi Git repozitorij (DZ_5-2021) te se ona predaje na identičan način kao i prethodne četiri. Molimo vas da ponovno proučite upute za domaće zadaće. Za laboratorijsku vježbu vam je također svima generiran repozitorij (LAB_3-2021) na koji morate pushati svoja rješenja. Domaća zadaća i vježba ispituju gradivo kolegija do i uključivo sa sedmim predavanjem.

Svi koji imaju nadoknadu drugog labosa, odgovarat će ga zajedno s trećim labosom.

Za sva pitanja dostupni smo na okosl@kset.org.

Autor: Ivan Karlović
Popis obavijesti