Na repozitoriju je objavljena četvrta domaća zadaća.

Za domaću zadaću vam je svima generiran novi Git repozitorij (DZ_4-2021) te se ona predaje na identičan način kao i prethodne tri. Molimo vas da ponovno proučite upute za domaće zadaće. Domaća zadaća ispituje gradivo kolegija do i uključivo sa šestim predavanjem.

Rok za predaju zadaće je 18.12.2021. u 23:59h.
Podsjećamo vas i da je rok za predaju drugog labosa 09.12.2021. u 23:59h.

Svi koji imaju nadoknadu prvog labosa, odgovarat će ga zajedno s drugim labosom.

Za sva pitanja dostupni smo na okosl@kset.org.

Autor: Ivan Karlović
Popis obavijesti