U repozitorij predmeta dodan je raspored predmeta, koji možete pronaći ovdje.

Gradivo trećeg predavanja koristit ćete u rješavanju 2. domaće zadaće i 1. laboratorijske vježbe, a pripadne dokumente možete također pronaći u repozitoriju. Preporučujemo da pogledate predavanje i isprobate primjere s predavanja prije nego što krenete u rješavanje zadaće i laboratorijske vježbe.

Za domaću zadaću vam je svima generiran novi Git repozitorij te se ona predaje na identičan način kao i prva domaća zadaća. Molimo vas da ponovno proučite upute za domaće zadaće.

Laboratorijsku vježbu rješavate u zasebnom Git repozitoriju (na edu.kset.org) kojeg vi stvarate. Repozitorij nazovite "LAB_1-2021". Rješenja laboratorijske vježbe također su bash skripte, koje ćete tijekom ispitivanja povući s repozitorija, pokrenuti te odgovarati na pitanja vezana uz korištene naredbe. Osim naredbi, na 1. laboratorijskoj vježbi ispituje se i gradivo kolegija do i uključivo s trećim predavanjem.

Rok za rješavanje laboratorijske vježbe te upload (push) na repozitorij je 18.11.2021. u 23:59h, dok je rok za rješavanje i upload zadaće 06.11.2021. u 23:59h.

Ispitivanje laboratorijske vježbe bit će u subotu, 20.11.2021. Raspored i dvorana ispitivanja laboratorijske vježbe bit će objavljeni nakon zaključenja roka predaje.

Podsjećamo i da je rok za predaju prve domaće zadaće 30.10.2021. u 23:59h.

Ako nešto nije jasno ili imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam se javite na okosl@kset.org.

Autor: Ivan Karlović
Popis obavijesti