Osnove izrade PHP aplikacija

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Pojam Web aplikacije. Struktura HTML dokumenta. Uporaba tablica i formulara u HTML-u. Osnove jezika PHP. Dinamičko generiranje HTML dokumenata jezikom PHP. Osnove relacijskih baza podataka kroz primjer baze MySql. Rad s administracijskim sučeljem phpMyAdmin. Pristup bazi podataka kroz jezik PHP. Dinamičko generiranje HTML dokumenata temeljem podataka iz relacijske baze. Modularizacija PHP aplikacija. Generiranje korisničkog sučelja web aplikacije uporabom sustava predložaka. Dodatne tehnologije. AJAX.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Vještine - 4. semestar (4. semestar)
Vještine - 6. semestar (6. semestar)
Vještine - 4. semestar (4. semestar)
Vještine - 6. semestar (6. semestar)
[FER2-HR] Automatika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija - studij
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)

Opće kompetencije

Student će razlikovati pojam statičke i dinamičke web aplikacije. Moći će primijeniti jezik PHP za izgradnju dinamičkih web aplikacija. Znat će kako ostvariti komunikaciju s korisnikom putem formulara, kako web aplikaciju povezati s relacijskom bazom podataka te kako iskoristiti obrasce za izgradnju korisničkog sučelja. Moći će iskoristiti Ajax za komunikaciju s poslužiteljem.

Ishodi učenja

 1. objasniti pojam dinamičke web aplikacije
 2. kreirati jednostavne i srednje složene web aplikacije
 3. povezati web aplikaciju s relacijskom bazom podataka
 4. integrirati formulare u web aplikaciju
 5. opisati strukturu HTML dokumenta
 6. definirati ulogu okvira u razvoju aplikacija

Oblici nastave

Predavanja

Održavaju se u računalnim laboratorijima pri čemu studenti mogu isprobavati primjere koji se rade kao i rješavati zadatke.

Provjere znanja

Studenti će dobiti niz zadataka koje trebaju rješavati samostalno u okviru redovnih domaćih zadaća. Na kraju se zadaje samostalni studentski projekt koji je također uvjet.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u programski jezik PHP, web aplikacije i obrasce
 2. Ukratko o objektno orijentiranom programiranju u PHP-u
 3. Pristup i uporaba relacijskim bazama podataka pomoću PHP-a
 4. Sjednice i prenošenje datoteka
 5. Internetske usluge i tehnologija RSS
 6. Izrada i uređivanje slika uporabom PHP-a
 7. Sustav za predloške Smarty
 8. Provjera ispravnosti obrazaca, slanje e-pošte
 9. Uvod u skriptni jezik JavaScript
 10. JavaScript Biblioteka jQuery
 11. Provjera obrazaca pomoću jQueryja, WYSIWYG uređivač teksta: TinyMCE
 12. Uvod u okvir Yii
 13. Okvir Yii

Literatura

Žuri Goran, Davor Cihlar (2009.), Materijali za predavanja,
Rasmus Lerdorf, Kevin Tatroe, Peter MacIntyre (2006.), Programming PHP, O'Reilly
Wiki stranice (.), Practical PHP Programming,

Za studente

Izvedba

ID 58312
  Ljetni semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan